zapraszamy do naszego klubu

Cennik

Opłaty wpisowe

Wpisowe wnoszone jednorazowo, przy rezerwacji miejsca wynosi 300 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Czesne miesięczne wynosi 750 zł i jest opłacane z góry do piątego dnia każdego miesiąca (czesne nie obejmuje ceny wyżywienia)
Stawka żywieniowa wynosi ….......

karnety

basic

150

 • 10 godzin tygodniowo
 • 3 Domain Names
 • 20 Email Address
 • Live Support
Order Now

standard

300

 • 30 godzin tygodniowo
 • 3 Domain Names
 • 20 Email Address
 • Live Support
Order Now

premium

500

 • 60 godzin tygodniowo
 • 3 Domain Names
 • 20 Email Address
 • Live Support
Order Now

Cena jednej godziny pobytu dziecka poza abonamentem i karnetami : 17,00 zł /godz.
Nasz Klubik oferuje również opiekę w soboty pomiędzy godzinami 8:00 - 18:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godzin pobytu dziecka.

Prosimy o dokonywanie opłat w siedzibie Klubu lub przelewem na rachunek:
28 1050 1559 1000 0090 7483 7270 ING Bank Śląski